“Demijan” od Njemačke do Južne Koreje

“Demijan” je jedan od nekoliko Hesseovih romana u kojem se kroz život glavnih ličnosti oslikavaju različiti pogledi na život, svijet, dobro i zlo, kao i na pravila koja sami sebi postavljamo ili nam društvo postavlja. U ovom romanu prizma kroz koju gledamo Hesseove misli, makar…