Šipka

U našoj kući bilo je svega što je trebalo i kako se namjesti tako se namještala i potreba i koristilo se sve u ime dobrote i zajedništva. Svemu se znalo mjesto i insanu i hajvanu pa se jedno sa drugim nije miješalo a nekad je…