Ja, Rasema i dva moja muža

Dvaput sam se udavala. Prvi mi muž, onaj, bio plaho čestit. Pošten i vrijedan. Radin. Bio smrknut i zamišljen.Ters, šaputale žene kad bi mahalom nailazio s posla u pola četiri, svaki dan. Sahat si mogao po njemu naviti.Ali težak nama, sibjanu. Meni posebno. Ne mereš…