Džennet

Svaka čaršija u vim vrletima ima svoj adet i svoj selamet a bogami i ljepotu u očima onih koji tu žive. Vendar im se džennet oslika tu gdje ponikne pa im budne ven taki od svih najljepši i kad digod insan ode uvijek se rađe…