Feminizam je plemenit pokret

Njegova priroda i sam cilj su u potpunosti potrebni i opravdani. Borba žena za temeljna ljudska prava i slobode treba biti slavljena i cijenjena. Generacijama je patrijarhalno društvo na gotovo svim meridijanima i paralelama ovog svijeta činilo nepravdu i ograničavalo žensku slobodu i kreativnost. Nonsens…