Otišla ko halva

U vim našim vrletima sokaci i mahale posebno mirišu. Baška se svaki očituje i učitava bir kročiš. Pite, buredžici, dolme, slatka, zahlade – ma sve ti sapinje. I svaka ko da se takmičila koja će ljepše mirisati pa mamiti kone i dokone da vide koja…