Moć ljubavi i ljubav za moć

Nije bila zavodnica ni ljubavnica. Bila je vladarka koja je naučila jezik naroda kojim je vladala te se zaljubila u moć i vladanje. U dinastiji Ptolemejida koji su vladali Egiptom nakon smrti Aleksandra Makedonskog, nazvanoj po prvom vladaru, generalu Ptolemeju I Soteru, rođena je 69….