Influenseri iz doba romantizma

Kada se prisjećamo dalje prošlosti ili se prisjećamo poznatih ličnosti iz prošlosti, često ih na prvu pomisao  doživljavamo rigidnim. Oni su živjeli svoj život, postizali određene ciljeve, ostvarivali neka djela, ali sve što su uradili i sve što su preživjeli se ne može mijenjati, zar…

Kad vi dobivate svoj rodni list?

„U ime Oca i Sina i Svetoga duha. Ja ban bosanski Kulin prisežem tebi kneže Krvašu, i svim građanima dubrovačkim, pravi prijatelj biti vam od sada i do vijeka, i pravi mir držati s vama, i pravu vjeru, dokle sam živ. Sve Dubrovčane koji hode…

Šta sve zaboravljamo iz prošlosti?

Početkom osamnaestog stoljeća u Dubrovačkoj repulici rođen je Ruđet Bošković kao drugo najmlađe dijete hercegovačkog trgovca Nikole Boškovića i plemkinje Paole Bettere. Kao sva djeca bogatih ljudi toga vremena, najviše se u mladosti njegovom posvetilo obrazovanju. Ruđer je pristupio jezuitskoj školi u Dubrovniku, ali kao…

“Demijan” od Njemačke do Južne Koreje

“Demijan” je jedan od nekoliko Hesseovih romana u kojem se kroz život glavnih ličnosti oslikavaju različiti pogledi na život, svijet, dobro i zlo, kao i na pravila koja sami sebi postavljamo ili nam društvo postavlja. U ovom romanu prizma kroz koju gledamo Hesseove misli, makar…

Grad užitka i propast civilizacije

Postojali su i žetoni (spintria na latinskom) koji su na poleđini imali ugraviran rimski broj, a sa prednje strane žetona se nalazila slika jedne od mnogih različitih poza.Luka B. Pompeji i Herkulanej se pamte kao gradovi pepela koje je sahranio Vezuv 79. godine nove ere….

Moć ljubavi i ljubav za moć

Nije bila zavodnica ni ljubavnica. Bila je vladarka koja je naučila jezik naroda kojim je vladala te se zaljubila u moć i vladanje. U dinastiji Ptolemejida koji su vladali Egiptom nakon smrti Aleksandra Makedonskog, nazvanoj po prvom vladaru, generalu Ptolemeju I Soteru, rođena je 69….