Biseri i svinje

„Hoćeš li to da me udebljaš, je l‘?“ upita me podrugljivo, haman zajedljivo debeljuškasta Mersida, kriveći lice u grimasu, pritom odmjeravajući skupu kutijicu sa šest gustatornih slatkih čudesa, akribično odabranih koju joj ponosno uručih. A mogla je samo jednostavno reći „hvala“. Ali nije. A, mogla sam…