Rijeka želja

Danas šetajući starom ulicom gdje život među koracima potroših i u igri se sa zadnjom metalnom paricom ovog mjeseca, suočavao se sa istinom da još par dana do roka plate valja se izdržati i još onih nekoliko koliko plata bude kasnila, sem eto, ako se…