Dvije duše

“Sjećaš se onog našeg sokaka?” – reći će jedna duša drugoj, što se znaju još od ranog djetinjstva, još od onda kad je Sunce bilo nježnije, a ljudi ljubazniji i jedni drugima bliži. “Zar se sopstveni korijeni mogu zaboraviti?” – odgovorit će druga duša, tamo…