Zikr jedne ljubavi

Reče mi Šejh, lani, na vratima tekijskim: “To je od šejtana, zikrom je odbij, zaboravi, brani se!”A ja, još i više, pronalazim je svuda i jača je.Ovo nije šejtan ne mere biti, hranim je stotinama hiljada tespiha. Zrna mi bride pod prstima, jezik više ne…