Bajram žrtve

Iz čiste vune me majka isprela, međ duvarevima, međ dva prsta, prvo uvila pa istezanjem utananila da joj budem međ prstima mehka i tanahna, nježna pogledom a jaka ko paukova nit. Na miljetić me majka izvezla pa se rasporih. Otvorih svojima otad ranu neprebola, jer…